Foto: Magnus Ragnvid 

Gästartist:
Charlotte Perrelli

Huvudannonsör:
Nordea  

Lokalartister:
Hotlips, Muzik i tan ken, Mats & Tina Björling