Foto: Karin Toernblom

Gästartist:
Linda Bengtzing

Huvudannonsör:

Lokalartister:
Martin Leijon, Alicia Edvinsson, Malin Ulfenborg