Foto: Karin Toernblom

Gästartist:
Linda Bengtzing

Huvudannonsör:

Lokalartister:
Mats & Tina, The Access Team, Simon Swahnström & Lursta sockens Husarer