Foto: Olle Melkerhed

Gästartist:
LaGaylia Frazier

Huvudannonsör:

Lokalartister:
Simon Swahnström & Lursta sockens husarer, Björlings kör, Serina Edvinsson